Поклонички патувања

Поклоничко патување за Романија и Украина

Будва-Манастир Острог-Цетиње ( со поаѓање од Охрид )

Поклоничко патување на Андрос, Тинос, Сирос и Патмос