1-ви Мај

Сараево ( поаѓање од Охрид )

Црна Гора ( поаѓање од Охрид )

Санторини ( од Охрид )

Скандинавија - со авион