mksqhrendeelrusr
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • #

Витоша

Близината на Витоша до Софија дава можност таа да е нај посетуваната планина. Во почетокот на 90-те години бројот на туристите кои ја посетиле Витоша е околу 1 200 000 годишно. Денес таа цифра се доближува до 1 500 000. Со цел обслужување на тој голем туристички проток на Витоша има создадено многу туристички маршрути. Сите тие маршрути се означени со означени табели и маркирани туристички патеки. Во отворениот дел на планината е изградена исто така маркиран патоказ со метални столбови.
Витоша денес стана модерен скијачки центар.